Beredskabsplan

for viby dals vandværk

Telefonliste for Viby Dals Vandværk

I tilfælde af:

 • Opstigende vand i Indkørsler, kontakt en af de tre første på telefonlisten
 • Opstigende vand i fortove, kontakt en af de tre første på telefonlisten
 • Opstigende vand i kørebaner, kraftigt i fortove kontakt en at de fire forreste på telefonlisten

I tilfælde af:

 • Forurening/-risiko i Vandværkets forsyningsområde og umiddelbare nærhed, kontakt en af de to første på telefonlisten
 • Ved forurening/-risiko tænkes på væltede tankbiler, vandalisme på værkets ledningsnet, trafikulykker (olie og benzin), kemikalier vandløb etc.
 • I tilfælde af strømsvigt er Værket i “SEAS ” området dækket ind med eget automatisk tilkoblende elværk, stort nok til at drive værket fuldt ud i 6
  timer. Herefter så længe der er diesel .
 • I tilfælde af strømsvigt i “Nesa” området er værket i Viby Dal forsynet med et elværk stort nok til at opretholde fuld drift på dette værk, så området: Viby Dal m.v. og Gl. Viby vil være forsynet
 • I tilfælde af strømsvigt i Øster Syv- Syv Holme — og Assenløse vil manuel indgriben dog stadig være nødvendig , hvorfor en af de første fire på telefonlisten kontaktes.
 • Viby Dals Vandværker er k stort sammenhængende ledningsnet fra Valore -Honske Valore- Birkede-Viby Dal- Gl. Viby- Kr. Syv- Øster Syv-Syv Holme- Assenløse, herudover er det ringforbundet med Ejby Vandværk i syd og Viby Vandværk (midt vejs) på sigt ringforbindes med Osted vandværk i Vest (ringforbindelserne er manuelle og kræver derfor altid kontakt til en af de to første på telefonlisten.

Kontakt / Drift / Vagt telefon (24hrs)

Tlf.: 26 24 08 58

Peter Pinholt
(Formand)

TLF : 22 10 09 87

Henrik Jensen (Næstformand)

Tlf : 42 44 30 72

Nikolaj Toftegård Olsen (Kasserer)

Tlf : 61 11 35 54

Thomas Rasmussen (Sekretær)

Tlf : 21 15 28 11

Marcus Nørskov (Bestyrelsesmedlem)

Tlf : 60 15 18 49

Søren Ebdrup (Suppleant)

Tlf : 40 79 30 75

Poul Rundquist (VVS)

Tlf.: 46194252 - Mobil: 40451042

Christian Crøn (Kloak)

Tlf.: 46195022 - Mobil: 40305576

Jan Stricker JA-EL (Elektrikker)

Tlf.: 40639003

Telefonlisten er ment som en beredskabsliste i tilfælde af pludselig opstået behov for at få kontakt med nogen med tilknytning  til Viby Dals Vandværk, den er samtidig ment som en prioriterings-rækkefølge, så man starter med at kontakte nr. 1, og hvis kontakt ikke opnås går man videre til nr. 2 og så 3. osv. Det skal endnu engang pointeres at “Listen” er kun til brug i akutte tilfælde: Rørbrud, Graveskader (påkørsel af brandhaner) & Forurening.

Almindelig kontakt såsom manglende vandforsyning efter/under tordensejr, under reparation af ledningsnet i lokalt område, spørgsmål vedr. vandkvalitet vandregninger, målertal, flytninger o.lign. skal rettes til:

Viby Dals Vandværk
C/O Peter Pinholt
Ørningevej 35
4140 Borup
TLF : 2210 0987