Velkommen til

Viby Dals Vandværk

Viby Dals Afd.

Gl.Viby Afd.

Øster-Syv Afd.

Hønske-Valore Afd.

Ladager Vandværk

Assenløse Afd.

Vigtigt information

Regulativ 2021

Regulativ Roskilde

Regulativ Køge

Indkaldelse til

Generalforsamling

Viby Dals Vandværk a.m.b.a afholder Ordinær Generalforsamling
Tirsdag d. 31. marts kl. 19:00 i Dåstrup Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.