seneste analyser

for viby dals vandværk

Søren Rasmussen (Formand)

Tlf.: 46194240 - Vagt: 21456173

Poul Rundquist (VVS)

Tlf.: 46194252 - Mobil: 40451042

Christian Crøn (Kloak)

Tlf.: 46195022 - Mobil: 40305576

Peter Hansen (EL)

Tlf.: 40648252

Kurt Jensen (VVS)

Tlf.: 57526685 - Mobil: 40156369

Finn Jensen (Bestyrelse)

Tlf.: 46194222

Torben Hyllehøj (Bestyrelse)

Tlf.: 46191202

John Nielsen (Bestyrelse)

Tlf.: 46194903

Kim Petersen (Gravem.)

Tlf.: 40319001

Søren Crøn (Gravem.)

Tlf.: 40375576

Telefonlisten er ment som en beredskabsliste i tilfælde af pludselig opstået behov for at få kontakt med nogen med tilknytning  til Viby Dals Vandværk, den er samtidig ment som en prioriterings-rækkefølge, så man starter med at kontakte nr. 1, og hvis kontakt ikke opnås går man videre til nr. 2 og så 3. osv. Det skal endnu engang pointeres at “Listen” er kun til brug i akutte tilfælde: Rørbrud, Graveskader (påkørsel af brandhaner) & Forurening.

Almindelig kontakt såsom manglende vandforsyning efter/under tordensejr, under reparation af ledningsnet i lokalt område, spørgsmål vedr. vandkvalitet vandregninger, målertal, flytninger o.lign. skal rettes til:

Viby Dals Vandværk
c/o Søren Rasmussen
Elmevej 11, 4130 Viby Sjælland
Telefon: 46194240 – Mobil: 21456173 – Fax: 46140233